output_0fyRz3

DESKRIPSI VIDEO

Setiap kita mengharapkan amal-amal shalih kita bermanfaat bagi kita di akhirat. Dengan amal-amal shalih tersebut, Allah masukkan kita ke surga-Nya. Amal-amal tidak akan menjadi sebab masuk surga kecuali diterima oleh Allah Ta’ala.

Persoalan sangat penting untuk kita ketahui “kapan Allah menerima amal kita?”

Syaikh Dr. Thariq Abdullah Al-Hajjar menjawabnya dalam video ini. Para ulama juga telah membahasnya dengan  tema “Syarat diterimanya amal”.

Tidak diterima amal seorang muslim kecuali dengan 2 syarat. Pertama, ikhlas dalam niat untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala semata. Kedua, mutaba’ah (mengikuti) Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam perkataan, perbuatan, akhlak, dan iqrar (pengakuannya terhadap satu amalan) yang telah beliau jelaskan kepada kita. [AM/madanitv.net]

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com