output_0fyRz3

', primary: 'html5', androidhls: true, aspectratio:'16:9', width:'100%', autostart: true, type: 'hls', });

DESKRIPSI VIDEO

Yahudi adalah manusia yang hidupnya dipenuhi kezaliman terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia. Di antaranya:

  1. Mereka berbuat zalim
  2. Menghalangi manusia dari kebenaran
  3. Transaksi riba
  4. Memakan harta dengan cara yang batil

Kemudian disebutkan di dalamnya, hukuman atas mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia, diharamkan atas mereka sejumlah makanan yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka. Di akhirat, Allah siapkan atas mereka adzab pedih di akhirat. [AM/madanitv.net]

Tafsir QS An-Nisa’ : 160 – 161
Bersama : Ust. Syariful Mahya Lubis, MA

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com